Archiv pro měsíc: Leden 2014

Slevy na dani 2014

Slevy na dani dle § 35ba zákona o daních z příjmu se odčítají měšíčně ze mzdy u zaměstnavatele nebo jednou ročně při daňovém přiznání nebo při ročním vyúčtování daně z příjmů u zaměstnavatele

Aktuální výše slev pro rok 2015:

ročně měsíčně
Na poplatníka 24 840 Kč 2 070Kč
Na poplatníka – starobního důchodce 24 840 Kč 2 070Kč
Na 1. dítě 13 404 Kč 1 117 Kč
Na 2. dítě 15 804 Kč 1 317 Kč
Na 3. a další dítě 17 004 Kč 1 417 Kč
Na 1. dítě – držitele průkazu ZTP/P 26 208 Kč
Na 2. dítě – držitele průkazu ZTP/P 31 608 Kč
Na 3. a další dítě – držitele průkazu ZTP/P 34 008 Kč 23 208 Kč
Na vyživovanou manželku/manžela 24 840 Kč 0 Kč
Na vyživovanou manželku/manžela – držitele průkazu ZTP/P 49 680 Kč 0 Kč
Invalidita I. a II. stupně (částečný invalidní důchod) 2520 Kč 210 Kč
Invalidita III. stupně (plný invalidní důchod) 5040 Kč 420 Kč
Držitel průkazu ZTP/P (i bez důchodu) 16 140 Kč 1 345 Kč
Student 4 020 Kč 335 Kč

Při uplatnění paušálních výdajů si OSVČ (podnikající fyzicé osoby) mohou za rok 2013 uplatnit v daňovém přiznání slevy kromě slevy na vyživovanou manželku či manžela a slevu na dítě. Odpočty ze základu daně jako jsou úroky a životní pojištění dál zůstávají. Pracující důchodci, kteří k 1.1. pobírají starobní důchod nemají v letech 2013 – 2015 nárok na slevu na poplatníka. Ta je aktuálně 24 840 Kč. Sleva byla zrušena v rámci úsporného balíčku a pro rok 2015 se uvažuje o jejím znovuzavedení.

Maximální příjem manželky/la na kterou chcete uplatnit slevu nesmí přesáhnout 68 000 Kč.

Stravné a cestovné 2014

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty stanovuje § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1 zákoníku práce. Uvádí se dvakrát, protože §163 platí pro zaměstnance v podnikatelské sféře a §176 pro zaměstnance ve státní správě. Zásadní rozdíl je také v tom, že zákoník práce první skupině přesně určuje maximální hodnotu stravného za každý kalendářní den (ta je pro zaměstnance osvobozeným příjmem). Může dostat i víc (u zaměstnavatele se jedná o daňový náklad), ale zaměstnanci se to už daní.

Zaměstnavatel ve státní správě si naopak každoročně stanoví vnitřním předpisem výši stravného v rozpětí daném zákoníkem práce. Znamená to, že může vyplatit minimální hodnotu stravného, ale pokud má v rozpočtu dostatek finančních prostředků, i maximální hodnotu stravného.

Stravné od 1.1.2014

  • 67 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 102 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 160 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Náklady na automobil

1/ náhrada za 1km 3,70 Kč dle § 157 odst. 4 zákoníku práce (amortizace)
2/ náhrada za PHM – dle ceny PHM na dokladu z čerpací stanice nebo dle průměrných cen stanovených ministerstvem financí a průměrné spotřeby dle technického průkazu

Pozor: musí se jednat o vlastní soukromý automobil zaměstnance!
V OTP musí být jako majitel uveden zaměstnanec.

Krácení stravného

§163 (2) Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá (dále jen „bezplatné jídlo“), přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu

a) 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Stravenky a služební cesta

Důležité pro nárok na stravenku je odpracování pracovní směny.

Ovšem zákon o daních z příjmů uvádí ještě jednu podmínku a to, že příspěvek (stravenku) není možné uplatnit za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle zákoníku práce.