Archiv rubriky: Právo a zákony

Jsou italští seismologové vinní?

Po zemětřesení v bylo 6 italských seismologů a jeden vládní úředník odsouzeno na 6 let za neúmyslné zabití. Nyní čekají na odvolání.

Jde v tomto případě o soudní šikanu za to, že nepředpověděli zemětřesení nebo trest za to, že podlehli tlaku politiků a veřejně tvrdili, že nebezpečné zemětřesení je nepravděpodobné.

2009 zemětřesení L´Aquila

Jste malá firma a řešíte spor o velké peníze

Vzhledem k tomu, že poplatky jsou vyměřovány podle výše sporu, může být náklad na takové soudní řízení velmi vysoký. Dalším problémem je financování advokátů a znaleckých posudků. V takovém případě vám mohou pomoci společnosti poskytující financování soudních sporů.

Například Procesinvest poskytuje služby v této oblasti. Zároveň vám hned na začátku objasní dle jejich zkušeností vaše pravděpodobné šance na výhru.

Nezapomeňte na předžalobní upomínku

Dluží vam někdo a chcete vymáhat dluh soudně?
Nezapomeňte mu před podáním žaloby zaslat předžalobní výzvu (upomínku). Od roku 2013 obsahuje Občanský soudní řád v § 142a následující:

§ 142a
(1) Žalobce, který měl úspěch ve věci zahájené podle § 80 písm. b), má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.

(2) Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, může soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti žalobci
přiznat i v případě, že žalobce žalovanému výzvu k plnění za podmínek uvedených v odstavci 1 nezaslal.

V upomínce uveďte přesné datum do kdy má dlužník dluh uhradit raději než jen lhůtu (např. do 8 dnů), protože pak bude nutné prokazovat termín doručení upomínky.

V případě nezaslání předžalobní upomínky vám hrozí, že vám nebude přiznán nárok na náhradu nákladů řízení (soudní poplatky, náklady na advokáta).