Předčíslí účtů finančních úřadů pro daně

Bankovní účty finančních úřadů určené pro platby daní jsou ve tvaru:

aaaa-bbbbbbbb/0710

Kde aaaa je předčíslí účtu určující typ daně a bbbbbbb je kód místně příslušného finančního úřadu. Kód banky 0710 je kód České národní banky (ČNB).

 • 705 Daň z přidané hodnoty
 • 713 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (z mezd)
 • 721 Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání (OSVČ)
 • 748 Daň silniční
 • 7704 Daň z příjmu právnických osob
 • 7712 Daň z příjmů právnických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby
 • 7720 Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby (dohody o provedení práce, dividendy, podíly ze zisku
 • 7739 Daň dědická
 • 7747 Daň darovací
 • 7755 Daň z nemovitostí
 • 7763 Daň z převodu nemovitostí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *